W sezonie 2018/2019 zajęcia rozpoczniemy w dniu 04 września 2017 r. a zakończymy w dniu 30 czerwca 2019 r. Wszyscy nowi uczestnicy zajęć mają obowiązek dostarczyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna deklarację członka-uczestnika Akademii oraz badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do uprawiania sportu.

Głownym źródłem finansowania działalności szkółki są składki członkowskie uczestników.

  • wysokość składki członkowskiej w pierwszym miesiącu sezonu wrześniu wynosi 100 zł, drugie dziecko 0 zł,
  • wysokość składki członkowskiej w pozostałych miesiącach sezonu wynosi 80 zł,

  • wysokość składki członkowskiej za drugie dziecko wynosi 20 zł, trzecie bez opłat,

  • wpłat należy dokonywać do 15 dnia miesiąca, w którym odbywają się zajęcia,

  • w miesiącach wakacyjnych (lipiec,sierpień) składka członkowska nie obowiązuje,

  • dłuższa nieobecność zgłoszona trenerowi stanowi podstawę do anulowania składki,

  • Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia, dlatego też ilość zajęć, która jest określona w regulaminie DAF nie ma wpływu na wysokość składki.

Składki członkowskie prosimy wpłacać na poniższe konto:

03 8642 1126 2012 1134 7174 0001 PBS Bank o/Rzeszów

wpisując w treści przelewu : nazwisko uczestnika zajęć oraz miesiąć, którego wpłata dotyczy.