ZARZĄD STOWARZYSZENIA

           DZIECIĘCA AKADEMIA FUTBOLU

                    PREZES ZARZĄDU - LESZEK REJUS

         WICEPREZES ZARZĄDU - WALDEMAR KŁOS

                CZŁONEK ZARZĄDU - JACEK HUS

 

                   KOMISJA REWIZYJNA

                       PRZEWODNICZĄCY KOMISJI - PYTEL JANUSZ

                     CZŁONEK KOMISJI - DEMBOWSKI ERYK

                             CZŁONEK KOMISJI - OREŃCZUK ZDZISŁAW

 

W dniu 29.04.2011r Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383484

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie

Nr konta  03 8642 1126 2012 1134 7174 0001

Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu oraz składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia jest zgodnie ze Statutem Zarząd Stowarzyszenia.