W lutym 2011 roku rozpoczęła działalność szkółka pilkarska pn. Dziecięca Akademia Futbolu. Powstała w celu umożliwienia najmłodszym adeptom piłki nożnej w wieku od 4 do 13 lat uczestnictwa w regularnych  zajęciach sportowych. Przez okres 6 lat działania wypracowaliśmy własny model organizacji grup szkoleniowych jak i sposób prowadzenia zajęć. System szkolenia oparty został na najlepszych wzorach znanych w europie Akademii klubowych oraz Akademii Młodego Orła PZPN , z którą współpracujemy. DAF posiada 3 grupy "Skrzatów" (4-7 lat) , gdzie w zajęciach "Skrzat 1" uczestniczą dzieci rozpoczynające swoją przygodę z piłką a w grupie "Skrzat 2 i 3" dzieci , które już mają za sobą pierwszy rok zajęć oraz dzieci,które dołączają do Akademii w naborach uzupełniających. Głównymi elementami prowadzenia zajęć w tych grupach są gry i zabawy ruchowe zachęcające dzieci do uczestnictwa w zajęciach sportowych, przekazanie w formie zabawowej podstawowych elementów piłkarskich oraz zasad gry w piłkę nożną. Jest to wstępny okres szkolenia bez dokonywania selekcji, w którym chcemy dzieciom pokazać zasady funkcjonowania zespołu, nauczyć współpracy oraz zbudować wzajemne relacje między uczestnikami zajęć, aby z chęcią chciały przyjść na kolejne. Grupy ŻAK i ORLIK to grupy starsze, w któych udział biorą dzieci po 3,4,5 i 6 latach szkolenia. Skupiają one dzieci z roczników od 2007 do 2009. W tych grupach mniej jest gier i zabaw a więcej nauki podstawowych elementów piłki nożnej jakimi jest sprawność fizyczna,koordynacja ruchowa, umiejętność panowania nad piłką oraz elementów  techniki przyjęcia,podania,dryblingu i uderzeń na bramkę.Grupy te oprócz doskonalenia podstawowych elementów piłkarskich biorą udział w turniejach krajowych i zagranicznych.Systematyczny udział w zajęciach oraz podnoszenie umiejętności to główne cele tych grup.  Jesteśmy szkółką piłkarską , w której poprzez zorganizowane gry i zabawy oraz przekazywanie zachowań i umiejętności współpracy w grupie, przygotowujemy dzieci do kolejnych etapów szkolenia. Trenerzy zajmujący się najmłodszymi grupami po 6 latach pracy mają odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje aby w sposób zgodny z zasadami szkolenia prowadzić zajęcia z dziećmi w tym wieku. Prosimy zatem o wykazanie się cierpliwością, spokojem i zaufaniem do trenerów, dla których każde zajęcia z nową grupą 4 i 5 latków stanowi spore wyzwanie. Mamy świadomość, że każdy rodzic czy opiekun na zajęcia patrzy z własnej perspektywy i chciałby aby więcej uwagi poświęcać jego dziecku ale w szkółce piłkarskiej takie możliwości są ograniczone. Dlatego prosimy wszystkich z Państwa zainteresowanych naszymi zajęciami o obserwację swoich dzieci na zajęciach otwartych, które co roku organizujemy dla nowych adeptów piłki i zastanowienie się, czy dziecko jest już gotowe podjąć wyzwanie, jakim jest niewątpliwie udział w zajęciach szkółki piłkarskiej.

Życzymy przyjemnego pobytu w naszej Akademii.